Kontakt

Kontaktné údaje:

enea, s.r.o.

Bôrova 448/40

971 01 Prievidza

IČO: 50 844 776

DIČ: 2120504331

Telefón: +421 915 707278

Email: enea@eneakozmetika.sk

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín

Vložka číslo: 34651/R

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

IBAN: SK13 0200 0000 0038 2033 6953

Orgán dozoru

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach

Nemocničná 8

972 01 Bojnice

Váše názory nás zaujímajú: